Vznikl cyklus populárně-vědeckých dokumentů s názvem Tiché hrozby

Akademie věd ČR uvedla v pátek 21. 4. 2017 v kině Ponrepo tři díly svého prvního cyklu populárně-vědeckých dokumentů s názvem Tiché hrozby Smyslem projektu je představit přístupnou a srozumitelnou formou současný výzkum největších přírodních hrozeb vyskytujících se v ČR.

Každý díl cyklu představí samotní vědci – odborníci na dané téma, kteří působí v AV ČR i mimo ni. Prostřednictvím jednotlivých dílů se tak divák seznámí nejenom s prací vědců, ale i s nejnovějšími poznatky v takových oblastech jako je například výzkum kosmického počasí, klimatu nebo sucha, seznámí se i s velmi aktuální problematikou výzkumu sesuvů či zemětřesení.

 

Krajina v pohybu - trailer

 

Dalším cílem ambiciózního dokumentárního cyklu je informovat veřejnost o tom, jak současná moderní věda dokáže těmto přírodním hrozbám předcházet či zajistit taková opatření (např. prostřednictvím státní správy), která by ničivé dopady těchto katastrof alespoň redukovala. V neposlední řadě Tiché hrozby upozorňují na fakt, že naše společnost stále nedokáže plně využít znalostí a potenciálu českých badatelů k tomu, aby takovýmto hrozbám v praxi opravdu dokázala předcházet. A to i přesto, že český výzkum je v této oblasti světově uznávaný a má globální charakter.

 

Vznik cyklu nebyl nijak náhodný, stojí za ním zkušená režisérka a scenáristka Martina Spurná ze Střediska společenských činností AV ČR, která se již šest let věnuje záznamům práce vědeckých týmů na Akademii věd ČR a již slavila úspěch se svým filmem Pohyby, pojednávajícím o zásadním výzkumu českých geologů z AV ČR v prostředí Špicberských ostrovů (AFO 2016 – Cena poroty). Výkonným producentem cyklu je Václav Špaček a odborným supervizorem RNDr. Josef Stemberk, CSc., z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, který společně s odbornými garanty z mnoha ústavů AV ČR dohlížel nad správností a relevantností prezentovaných informací.

 

Důvodem, proč AV ČR přistoupila k výrobě tohoto vědecko-populárního dokumentárního projektu, je potřeba prezentace české vědy prostřednictvím žánru, kterému se v českém prostředí stále nedostává příliš prostoru ani produkčního, ani mediálního. „Česká věda v oblasti mediální prezentace široké veřejnosti bohužel stále zaostává například za anglosaským prostředím, kde má vědecko-populární dokument své letité místo v hlavním vysílacím schématu televize BBC,” říká předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

 

„Domníváme se, že právě tato forma nového cyklu AV ČR o českých vědcích, jejich práci, nadšení, jež vyvolává příroda a její energie, by mohla české publikum zaujmout a pomoci porozumět tomu, proč je důležité investovat do vědy. Věříme, že se nám v brzké době podaří najít distribučního partnera, díky kterému se Tiché hrozby dostanou k co největšímu počtu diváků,“ doplňuje RNDr. Josef Stemberk, CSc., odborný supervizor cyklu.

 

„Cyklus Tiché hrozby rozhodně nevyvolává senzace a nechce ani dramaticky děsit veřejnost například příchodem extrémního sucha či změnou klimatu. Naopak. Na všechny tyto přírodní jevy nahlížíme spíše jako na přirozený vývoj a projev života naší planety,” říká Martina Spurná, režisérka a scenáristka seriálu. „Celý cyklus tak mezi řádky vyjadřuje poselství, že příroda sama o sobě hrozbou není. Je to právě člověk, který do ní vstupuje a svým způsobem života do ní zasahuje, čímž se sám ohrožuje a je vlastně ‚tichou’ hrozbou sám sobě,” dodává režisérka.

 

Zemětřesné roje - trailer

 

Tři díly cyklu Tiché hrozby budou mít svou českou premiéru na festivalu AFO 2017, který se bude konat ve dnech 25.–30. dubna 2017. V dalších měsících proběhne na českých středních školách a institucích věnujících se popularizaci vědy série projekcí doplněných besedami s tvůrci a přímými účastníky výzkumů. Více informací naleznete na webových stránkách www.tichehrozby.cz.

 

Dokumentární cyklus Tiché hrozby vychází z nejzajímavějších výzkumných témat výzkumného programu Přírodní hrozby, který spadá do oblasti neživé přírody a je jedním z 18 klíčových programů Strategie AV21. Dokumentární cyklus Tiché hrozby vyrábí společně s vědci Odbor audiovizuálních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., který dlouhodobě prezentuje výzkum a práci vědců Akademie věd ČR.

 

Tiché hrozby (2017)

• Díl: Blízký vesmír
• Díl: Klima
• Díl: Extrémy počasí
• Díl: Krajina v pohybu
• Díl: Zemětřesné roje
 

25. 4. 2017