Memory park Fyziologického ústavu

22.4.2015

Memory park zahrnuje 10 stanovišť, kde si otestujete své navigační schopnosti, zjistíte, jak dobře se orientujete ve virtuálním prostoru, v kolotočovém bludišti, zda si dokážete zapamatovat pořadí i umístění série obrázků nebo zda správně rozpoznáte zatáčky vlevo a vpravo. Také si můžete vyzkoušet, jak funguje prostorová orientace bez použití zraku. Některé z úloh, jež jsou součástí Memory parku, se standardně používají v klinické praxi při testování schopnosti prostorové navigace nebo paměti u lidí. Na vývoji testů Memory parku se podíleli vědci z FGÚ z Oddělení neurofyziologie paměti ve spolupráci s pražskou Nemocnicí Motol.

FGÚ je přední česká vědecká instituce, která zaměřuje svůj výzkum na studium funkce a činnosti mozku, nervové soustavy a srdce. Mezi stěžejní výzkumné tématiky patří také studium metabolismu. Vědci FGÚ objasňují podstatu mnoha závažných nervových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění člověka. Výstava Memory park je realizovaná v rámci projektu OPVK Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Vzhledem k omezené návštěvní kapacitě Memory parku, žádáme zájemce, aby se předem registrovali zde.

Cestovné: Mimopražským studentům je hrazeno cestovné do výše 250,-Kč
Souhlas: souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a audio a videozáznamů pro potřeby FgÚ

Info a dostupnost: Kapacita je omezena na 20 osob dopoledne a 20 osob odpoledne. V každé části dne může jít více skupin / tříd.

 

celkem 4 termíny pro šk. rok 2014/2015: 22.10., 26.11., 25.3., 22.4.

 

Místo konání: Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4, Česká republika

Maximální počet lidí: 40

 

 

Přihlašování probíhá přes portál www.prirodovedci.cz

 

 

 

13.4.2015