Pocta Dobroslavu Orlovi

23.4.2015

Ke 145. výročí narození Dobroslava Orla (15. prosince 1870 – 18. února 1942), kněze, hymnologa a významné osobnosti české a slovenské hudební vědy, připravil Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i., společně s Městem Ronov nad Dobravou třídenní akci, která by chtěla připomenout vědecký a umělecký odkaz tohoto ronovského rodáka.

 

Záštitu nad akcí převzali Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, a Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Vedle hlavních pořadatelů na akci spolupracovali i další partneři: Česká společnost pro hudební vědu, Národní muzeum – České muzeum hudby, Katedra hudobnej vedy FF UK Bratislava, Ústav hudební vědy FF MU Brno, Ústav hudební vědy FF UK Praha a Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava. Akce se uskutečňuje díky podpoře z programu Regionální spolupráce AV ČR a je součástí nové strategie AV ČR v rámci vyhlášeného tématu Věda jako forma komunikace.

 

Kdy: 23.-25. dubna 2015

Kde: Ronov nad Doubravou

 

Program: ZDE

 

23.4.2015