Jaro a léto roku 1945 v českých zemích

22.6.2015

 

 

 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR si vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny na téma


Jaro a léto roku 1945 v českých zemích
Hovořit se bude především o politických, vojenských a společenských aspektech konce války a počátku míru v českých zemích v roce 1945.


Kdy: Pondělí 22. června 2015 od 17 h
Kde: Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1


Příspěvky přednesou:
Jiří Padevět, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., Historický ústavy AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústavy AV ČR, v. v. i.
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Historický ústavy AV ČR, v. v. i.
PhDr. Vít Smetana, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.


Akademickou kavárnu bude moderovat doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.


Bližší informace:

Lucie Krzyžanková, tajemnice Rady pro popularizaci vědy AV ČR
tel.: 221 403 279, e-mail: krzyzankova@ssc.cas.cz

15.6.2015