Dědictví Karla Velikého

17.7.2015 - 14.10.2015

Putovní výstava „ Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.

 

Karel Veliký dokončil nové sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu Římské říše
a nastalo období, které je označované jako karolínská a otonská renesance. Charakteristický je pro něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmach. V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy dostaly i naše země.

 

Na pražskou podobu výstavy přijedou exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Vedle toho zde budou poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů
z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.

 

26.6.2015