Studentská literárněvědná konference Brno 2016 - 2016: Mezigenerační vztahy v literatuře

21.4.2016 - 22.4.2016

Mezigenerační vztahy představují zpravidla základní životní zkušenost každého lidského jedince. Neméně důležitou roli však hrají také v literatuře, a to od jejích starověkých počátků až do současnosti. Tvoří základ kanonických, mnohokrát interpretovaných děl, jako je například Babička Boženy Němcové, a mají podstatný vliv na čtenářskou oblibu současné beletrie (Vieweghova Báječná léta pod psa a další). Tato skutečnost nás přivádí k celé řadě otázek: Jak se mezigenerační soužití v rodině odráží v české literatuře napříč staletími? Jakými proměnami prošly a procházejí žánry románové kroniky či ságy? Kdy tíhne literární reprezentace mezigeneračních vztahů spíše k idyle a kdy naopak ke konfliktu?

 

Mezigenerační vztahy nejsou tematizovány pouze v literárních textech samotných, ale projevují se velmi výrazně i při vzniku nových literárních škol, směrů a skupin a také ve vývoji literární kritiky a myšlení o literatuře vůbec. Negativní vymezení nastupující literární generace vůči generaci předchozí, jako tomu bylo například u České moderny, patří k obvyklým a pro literární historii zpravidla vděčným předmětům studia. Jakou roli hrálo v různých dobách mezigenerační "stýkání a potýkání" na Parnasu ve vztazích mezi staršími a mladšími generacemi literátů? Jak se proměňují kultovní díla jedné určité generace (například Šrámkův Stříbrný vítr) i jejich recepce v generacích dalších a o čem tyto proměny vypovídají? Jak působily na starší generace snahy o nové metodologické impulzy v literární vědě a kritice?

 

Kdy: 21. a 22. dubna 2016
Kde: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno
Spolupořadatel: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Další informace: zde

 

12.4.2016