Výstava technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA - Werk Arena

16.6.2016 - 17.6.2016

V srdci Moravskoslezských Beskyd, v průmyslovém městě Třinci,  proběhne v atraktivním prostředí jedné z nejmodernějších arén v Evropě první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA.

 

Hlavním cílem je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe.

 

Jedním z důležitých cílů projektu INVENT ARENA je propagace tvůrčích myšlenek mezi mládeží. Účastníci výstavy se prezentují s nejnovějšími dosaženými výsledky a zkušenostmi při rozvoji vědy a techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. 

 

Účinná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí inovačního procesu a významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej dokáží optimálně použít.Výstava INVENT ARENA si předsevzala sehrát právě v této oblasti významnou úlohu. Chceme propagovat a ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy. Poukázat na důležitost tvůrčí práce a zdůraznit význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Současně chceme umožnit „českým hlavám“ uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě a seznámit se s aktuálními technickými novinkami jiných zemí zúčastněných na výstavě.

 

Důvodem pro uspořádání byla absence podobné akce v České republice. Výstavy vynálezů, patentů a inovací většího rozsahu se v minulých letech konaly jen sporadicky, naposledy v roce 2013, ale dlouhodobá koncepce zde chyběla.

 

Kdy: 16. – 17. 6. 2015

Kde: Werk Arena, Třinec

 

Více informací: zde

 

 

 

5.1.2016