SEDM VĚŽÍ. KAREL IV. POHLEDEM AKADEMIKŮ (1316–2016)

6.4.2016 - 11.5.2016

Karel IV. patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností středověké Evropy. Stěžejním záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných programech Akademie a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie jde o výběr z široké palety výzkumných projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále živého procesu bádání v jeho průběhu. Výstavní projekt přehledně shrnuje obecný přínos Akademie k výzkumu středověku a středověkých dějin, včetně představení několika významných osobností-akademiků, kteří se danému tématu věnovali.

 

Kdy : 6. 4 - 11. 5. 2016
Kde: Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Otevřeno v pracovní dny 10 – 18 hodin
 
Výstava je zdarma.

4.4.2016