Pravidla soutěže Věda pro život

 

 

I. Vědomostní soutěže
Vědomostní soutěže a kvízy v v rámci webu www.vedadaprozivot.cz jsou určeny všem návštěvníkům webových stránek www.vedaprozivot.cz
 
II. Registrace
Soutěžícím se stane ten, kdo odešle odpovědi na otázky vědomostní soutěže a vyplní všechny požadované údaje o své osobě (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, město, kde se nachází jeho trvalé bydliště). Telefonní kontakt je nepovinný, ale napomůže včasnému vyrozumění o případné výhře. 
 
III. Ochrana osobních údajů
 1. Veškeré osobní údaje získané od soutěžícího jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel soutěže se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě a budou použity pouze pro účel uvedený v odstavci 3.
 3. Data získaná od uživatele slouží jako základ pro vyhodnocení soutěže.
 
IV. Vyhodnocení
 1. Každá otázka má právě jednu správnou odpověď. Správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.    
 2. Výhercem každé vědomostní soutěže se stává soutěžící, který zodpoví správně všechny kvízové otázky. V případě, že bude několik soutěžících, kteří zodpovědí správně všechny kvízové otázky dané vědomostní soutěže, bude výherce hlavní ceny vylosován z těchto soutěžících.
 3. V každé vědomostní soutěži budou uděleny další dvě ceny dvěma vylosovaným soutěžícím nezávisle na jejich výsledku ve znalostním kvízu.
 4. Ceny pro výherce jsou vyhlašovány pro každou vědomostní soutěž zvlášť.
 
V. Ukončení vědomostní soutěže
 1. Ukončení jednotlivých vědomostních soutěží a kvízů je vždy uvedeno u zadání. Hodnocení správných odpovědí proběhne do 10 dnů od data ukončení soutěžního kvízu.
 2. Správné odpovědi budou zaslány všem soutěžícím po ukončení daného kvízu.
 3. Výherci budou informováni prostřednictvím elektronické pošty na svou e-mailovou adresu. Na základě dohody s výhercem bude upřesněn způsob předání ceny. 
 4. Nebude-li možné domluvit s výhercem jiný způsob předání ceny, budou připraveny k předání nejdéle 2 měsíce v sídle pořadatele soutěže. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 
VI. Závěrečná ustanovení
 1. Tato pravidla jsou platná ode dne 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.
 2. Pořadatelem vědomostních soutěží a kvízů je Středisko společných činností AV ČR, Národní 3, Praha 1.